Τα τελευταιά νέα, οι ανακοινώσεις καθώς επίσης και οι πληροφορίες από συνέδρια που οργάνωσε ή έλαβε μέρος η FIEC παρουσιάζονται στην πιο κάτω σύνδεση στην Επίσημη Ιστοσελίδα της FIEC:

  

Επίσημη Ιστοσελίδα της FIEC