Η  F.I.E.C. αποτελεί το σημείο επαφής των ανά την Ευρώπη εργοληπτικών οργανώσεων – μελών της, για την αποκόμιση αμοιβαίων ωφελημάτων από την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών πάνω σε ημερήσια βάση, σε σχέση με τα  θέματα που απασχολούν τον τομέα των κατασκευών, όχι μόνο σε ευρωπαïκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Η FIEC έχει ως μέλη της 33 κρατικές Ομοσπονδίες από 28 χώρες (τις 27 χώρες της Ε.Ε και την Τουρκία). Η FIEC συνεργάζεται στενά με άλλους ευρωπαικούς φορείς του κλάδου και η ίδια είναι μέλος σε διαφόρα σώματα και οργανισμούς σχετικούς με την κατασκευαστική και όχι μόνο βιομηχανία.