Εγκύκλιοι

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου στο πλαίσιο των λειτουργιών της και της ενημέρωσης / καθοδήγησης των Συνδέσμων μελών της εκδίδει και διανέμει προς αυτούς εγκυκλίους για θέματα τα οποία παρουσιάζονται ή/και αποφάσεις που λαμβάνονται απο την ηγεσία της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τους Συνδέσμους και τα μέλη τους.

Παραθέτονται πιο κάτω οι πιο πρόσφατες εγκυκλίοι κατά ημερομηνία καταχώρησης:

 

2016

 

Τιμές για Αγορά Κυρίως Συμβολαίων Εργολαβίας ΜΕΔΣΚ

 

 

Επιβολή Μειωμένου ΦΠΑ (5%) στις Υπηρεσίες Ανακαίνισης και Επισκευής Ιδιωτικών Κατοικιών

– Ερμηνευτική Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών...

 

Υποβολή Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών σε διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων – ---Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 

 

 

Διάθεση Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ στην αγγλική

 

 

 Ετήσιες Άδειες Οικοδομικής Βιομηχανίας (2016) - Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.-Π.Ε.Ο. και Σ.Ε.Κ.

 

 

2015

 

Ετήσιες Άδειες Οικοδομικής Βιομηχανίας (2015) - Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.-Π.Ε.Ο. και Σ.Ε.Κ.

 

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΟΚ-ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕΔΣΚ

 

 

2014

 

*Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 06.10.2014-Συμφωνία μεταξύ της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και Συντεχνιών Οικοδόμων Π.Ε.Ο. και Σ.Ε.Κ.

 

*Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 15.09.2014 - Υπογραφή Νέας Στρατηγικής Κύπρου κατά την περίοδο 2013-2020 / Έκδοση Οδηγού για τον Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας

 

* Εγκλυκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 25/06/2014-Εφαρμογή των Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων(Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές, Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011

 

* Εγκύκλιος Σ.Ε.Ο.Κ. 29/05/2014 - ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΜΕΔΣΚ 

 

* Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 27.05.2014 - "Κέντρο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Ο Οικοδόμος"

 

* Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 05.03.2014 - Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών, Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Μέχρι Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας

 

*Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.  19.02.2014 – Υποχρεώσεις Εργολήπτη /Παραγωγού Α.Ε.Κ.Κ. όσο αφορά τη Διαχείριση των Αποβλήτων 

 

*Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 31.01.2014 - Ετήσιες Αδείες για το Έτος 2014

 

*Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 03.01.2014 - Τροποποιήσεις στην Περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία με σκοπό την Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/45/ΕΚ

 

 

2013

 

Εγκύκλιος  Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 25/11/2013 – Τρίτη Δέσμη Μέτρων για ενίσχυση του Κατασκευαστικού Κλάδου σε σχέση με την Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων από το Γενικό Λογιστήριο

 

* Περιοριστικά Μέτρα στις Συναλλαγές - 1ο Διάταγμα Υπουργείου Οικονομικών 27/04/13

 


2012 

 

* Λήψη Μέτρων για αντιμετώπιση της κατάστασης στον Κατασκευαστικό Τομέα - ΑΤΑ

* Εφαρμογή του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος του 2012 και ο νόμος

* Ετήσιες Άδειες 2012  

* Συμβουλευτική Ανακοίνωση της ΟΕΒ προς τους εργοδότες για απολύσεις προσωπικού

* Βεβαίωση Έναρξης Απασχόλησης Μισθωτού με Νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 59(Ι)2010

 

 

2011

 

* Κλοπές από Εργοτάξια

Ετήσιες Άδειες 2011

* Ζήτηση Προσφορών από Μη Προσοντούχα Πρόσωπα

* Εγγύηση Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων

* Τιμαριθμικές Αναπροσαρμογές από 01/07/2011

* Νόμος που Τροποποιεί τον περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο