20η Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο.Σ.ΕΟ.Κ. 13/06/2015

Έκθεση Πεπραγμένων Κεντρικού Συμβουλίο Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 2014

 

19η Ετήσια Γενική Συνέλευση Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 31/05/2014

Έκθεση Πεπραγμένων Κεντρικού Συμβουλίου Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 2013

 

 

 

17η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 26/05/2012

ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. 2011