Επιστημονικό Εργαστήρι Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - CYS

«Η Κατασκευαστική Βιομηχανία της Κύπρου και τα Πρότυπα για τα Υλικά Οικοδομής»


Έκθεση Εργασιών / Πορίσματα Εργαστηρίου DOWNLOAD 128

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), προχώρησαν στην από κοινού διοργάνωση του Επιστημονικού Εργαστηρίου, με θέμα: «Η Κατασκευαστική Βιομηχανία και τα Πρότυπα για τα Υλικά Οικοδομής» ευελπιστώντας ότι τα συμπεράσματα και πορίσματα που έχουν εξαχθεί, θα αποτελέσουν τη βάση για ανάληψη της ανάλογης δράσης από τους αρμόδιους φορείς.
Για την πραγματοποίηση του εν λόγω Εργαστηρίου και την υλοποίηση του στόχου που έχει τεθεί, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συμμετοχή Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, Πανεπιστημιακοί και Ιδιώτες επιχειρηματίες, προερχόμενοι από 20 και πλέον Οργανισμούς – εμπλεκόμενους φορείς.
 

Οι 7 Ομάδες που συστάθηκαν εξέτασαν θέματα που αφορούσαν:

1η Ομάδα
Τίτλος: Σκυρόδεμα / Τσιμέντο – Παρουσίαση Πορισμάτων
 DOWNLOAD 128

2η Ομάδα
Τίτλος: Οικοδομικός Χάλυβας – Παρουσίαση Πορισμάτων
 DOWNLOAD 128

3η Ομάδα
Τίτλος: Τούβλα / Κεραμίδια – Παρουσίαση Πορισμάτων
 DOWNLOAD 128

4η Ομάδα
Τίτλος: Θερμομονωτικά Υλικά – Παρουσίαση Πορισμάτων
 DOWNLOAD 128

5η Ομάδα
Τίτλος: Ανακυκλώσιμα Υλικά – Παρουσίαση Πορισμάτων
 DOWNLOAD 128

6η Ομάδα
Τίτλος: Αδρανή Υλικά – Παρουσίαση Πορισμάτων
 DOWNLOAD 128 και

7η Ομάδα
Τίτλος: Ανακαινίσεις / Κατασκευή Κολυμβητικών Δεξαμενών – Παρουσίαση Πορισμάτων
 DOWNLOAD 128


Κατά την 1η ημέρα του Εργαστηρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 08/12/2010, η κάθε Ομάδα Εργασίας ανέλυσε το θέμα της και έγινε ανταλλαγή απόψεων, θέσεων και εισηγήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Στο διάστημα που ακολούθησε συνεχίστηκαν οι επαφές των Ομάδων Εργασίας, υπό την καθοδήγηση των Συντονιστών, με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών και την ετοιμασία των αποτελεσμάτων / πορισμάτων τα οποία και Παρουσιάστηκαν σε Εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2011.


Το έργο που έχει παραχθεί στις Ομάδες Εργασίας και τα Αποτελέσματα / Πορίσματα του πιο πάνω Εργαστηρίου, με τη σωστή αξιοποίηση από όλους τους Αρμόδιους Φορείς, θα αποτελέσουν ένα σοβαρό εργαλείο για βελτίωση του πλαισίου Νομοθεσίας και Προτύπων των υλικών του Κατασκευαστικού τομέα και ταυτόχρονα θα προάγουν την υψηλή ποιότητα και ασφαλή χρήση των Κατασκευαστικών έργων.