Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εργοληπτών  

 Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) σε συνεργασία με τους Συνδέσμους μέλη της και άλλους οργανισμούς (ΑνΑΔ, Σ.Ε.Ε.Ε., κ.α.), διοργανώνει ή / και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης και ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των εργοληπτών μελών των Συνδέσμων, των στελεχών των επιχειρήσεων τους και κατ’ επέκταση όλων όσοι εργάζονται στον Kατασκευαστικό τομέα.

Mέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, η Ομοσπονδία «οραματίστηκε» μια νέα κουλτούρα μέσω της οποίας οι Εργολήπτες θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν επαγγελματική, κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία θα τους οδηγήσει στα επιθυμητά επίπεδα αναγνώρισης και κατά συνέπεια θα τους δικαιώσει ως επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Η προσπάθεια άρχισε το 2006 και συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα. 


*Πρόγραμμα Σεμιναρίων της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. για το A' Εξάμηνο του 2017

 

 

* Ενημερωτική Διάλεξη με θέμα τις Υποχρεώσεις των Εργολάβων σχετικά με τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων

 

* Επιμόρφωση Εργοληπτών όσον αφορά τις Νομικές τους Υποχρεώσεις και τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων βάσει της Νέας Νομοθεσίας  Παρουσίαση Σεμιναρίου σε PDF