Εσωτερικά

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, στο πλαίσιο του στόχου της για παροχή ποιοτικής και έγκυρης πληροφόρησης / καθοδήγησης προς τους Συνδέσμους μέλη της, διεξάγει ποσοτικές και ποιοτικές εσωτερικές έρευνες σχετικά με θέματα που απασχολούν την ίδια την Ομοσπονδία, τους Συνδέσμους, τα μέλη τους αλλά και την κατασκευαστική βιομηχανία γενικότερα.

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., μέσω των εσωτερικών της ερευνών, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες, δεδομένα και άλλα στοιχεία και βάση αυτών εξαγάγει χρήσιμα πορίσματα και συμπερισμάτα σχετικά με κάποιο θέμα. Τα πορίσματα αυτά, στις πλείστες των περιπτώσεων, αποτελούν και την βάση για τις περαιτέρω ενέργειες της Ομοσπονδίας ή/και των Συνδέσμων μελών της.