Σύντομο Ιστορικό:

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας έχει εγγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντεχνιών Νόμου την 1η Δεκεμβρίου 1984. 

Ο Σύνδεσμος είχε την ιδρυτική του Γενική Συνέλευση στις 30/7/1984  με τα πιο κάτω ιδρυτικά μέλη: 
Κυριάκος Μοσφιλιώτης, Ανδρέας Σκουρής, Χριστάκης Ηλία, Ανδρέας Ελευθερίου, Γεώργιος Μάρκου, Κώστας Μπότσαρης, Λοϊζος Ελευθερίου Χρίστου, Νίκος Βωνιάτης, Αντώνης Πασχάλης, Νίκος Ορθοδόξου, Δημήτρης Χ΄Ματθαίου, Παύλος Σταύρου, Περικλής Ανδρέου, Γιάννης Ιακώβου Ζαχαρία, Γρηγόρης Κοντός, Ανδρέας Παπανικολάου, Κωστάκης Χριστοφή, Ματθαίος Στυλιανού, Γεώργιος Θεοφάνους, Θεόδουλος Κάππελλος, Ελευθέριος Αναστάση Παντελή, Σπύρος Χαραλάμπους, Φρίξος Λουκά, Λουκής Σκουρή, Φίλιππος Χριστοδούλου, Γεώργιος Θεοφάνους.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τους: 

Γραμματέας

Κυριάκος Μοσφιλιώτης

Ταμίας

Νίκος Βωνιάτης

Εισπράκτορα

Γρηγόρης Κοντός

Και Σύμβουλοι:
Κώστας Μπότσαρης
Ανδρέας Σκουρής
Αντώνης Πασχάλης
Ανδρέας Παπανικολάου

Ο Σύνδεσμος εδρεύει στην Λάρνακα και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου. Δεν είναι ο μόνος Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών στην Επαρχία. Φιλοξενεί επίσης και τον Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου μετά την Τουρκική Εισβολή.

Το πρώτο οίκημα ήταν στη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου στην πολυκατοικία “GARDENS”, κατάστημα 8 όπου στεγαζόταν από την ίδρυση του,  το 1984. Το 1995, αγόρασε ιδιόκτητο οίκημα στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 45 και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στην πολυκατοικία «Κωνσταντίνος Τάουερ» στον 1ο όροφο, Διαμ. 23, στο οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα.

Δομή:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Λάρνακας εκλέγεται κάθε τρία χρόνια.

Το παρών Διοικητικό Συμβούλιο (2015 - 2018) απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

Πρόεδρος - Γραμματέας

Στέλιος Κουννάς

Αντιπρόεδρος

Αρτέμης Χρυσοστόμου

Ταμίας

Χριστάκης Σκλάβου

Βοηθός Ταμίας

Δημήτρης Μιχαήλ

Εισπράκτορας

Σπύρος Χ'' Χριστοφή

Σύμβουλος

Νίκος Κάππελλος

Σύμβουλος

Abdullah Issa

Εκτελεστικές Λειτουργοί: Μαρία Ορφανίδου και Φούλα Χριστοφόρου

Μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος έχει 160 εγγεγραμμένα  μέλη. Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εγγραφούν όσοι Εργολήπτες  είναι κάτοχοι ανανεωμένης ετήσιας άδειας εργολήπτη οικοδομικών ή/και τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο.

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε για να βοηθήσει τους εργολάβους της Επαρχίας Λάρνακας να οργανωθούν, να ελαχιστοποιήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό, να εξαλείψει τα μονοπώλια και γενικά να πράττει προς το συμφέρον του εργολήπτη.

Οι κυριότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι: 
•   Η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών και η νομική κατοχύρωση του επαγγέλματος
•   Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας
•  Η επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και μορφωτική πρόοδος των μελών μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων
•   Η συνεργασία  με όλους τους Επαρχιακούς Συνδέσμους Εργολάβων προς υπεράσπιση, εξασφάλιση και προάσπιση των κοινών  συμφερόντων τους 

Δραστηριότητες:

Ο Σύνδεσμος παρέχει στα μέλη του χρήσιμες συμβουλές και στήριξη, όπως:

•    Συμβόλαια της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ)
•    Υπολογισμό των τιμαριθμικών αυξήσεων σε εργατικά και υλικά
•    Ενημέρωση για τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζομένους και τις συντεχνίες
•    Ενημερωτικές επιστολές  για όλα όσα συμβαίνουν και αφορούν τον τομέα της Οικοδομικής Βιομηχανίας
•    Συμβουλευτικό χαρακτήρα για λύση τυχόν αντιπαραθέσεων μεταξύ μελών και εργοδοτών ή μεταξύ μελών και επιβλεπόντων μηχανικών

Ο Σύνδεσμος της Λάρνακας διοργανώνει κάθε χρόνο χοροεσπερίδα επιτυγχάνοντας την γνωριμία μεταξύ των μελών μας, τη διασκέδαση και την οικονομική στήριξη του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος της Λάρνακας συμμετέχει ενεργά στο Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.),  με τον κ. Στέλιο Κούννα και κ. Νίκο Κάππελο. Συμμετέχει επίσης στα παγκύπρια συνέδρια και στις παγκύπριες συνδιασκέψεις της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με 10μελή αντιπροσωπεία, εκλέγοντας την κάθε τρία χρόνια και η οποία αποτελείται από τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επιπρόσθετα 3 μέλη του Συνδέσμου.

Το μέλος του Σύνδεσμου της Λάρνακας κος Χρίστος Κωστή εκπροσωπεί την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) στην Τεχνική Επιτροπή CYS TC 63 για το Φυσικό Λίθο, στον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κύριοι Αρτέμης Χρυσοστόμου και Νίκος Κάππελος αντιπροσωπεύουν τον Σύνδεσμο μας στην Μικτή Επιτροπή Μαθητείας από τις 25/01/06.

Διεύθυνση:
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 45 & Κων/νου Παλαιολόγου 
‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΟΥΕΡ’ , 1ος Όροφος
Διαμ. 23, 6036 ΛΑΡΝΑΚΑ
Τ.Θ. 42284, 6532 ΛΑΡΝΑΚΑ 
ΤΗΛ. 24627662         
ΦΑΞ  24658662
Email: syn.erg.oik.larnakα@cytanet.com.cy