Σύντομο Ιστορικό:

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Πάφου, ιδρύθηκε κατά την Συνέλευση της 31 Μαρτίου 1968, η οποία συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό. Ο Σύνδεσμος άρχισε την λειτουργία του από την 1η Απριλίου 1968. Διοικείται από επτά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια μετά από Γενική Συνέλευση των Μελών του. 

Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όλοι οι Εργολήπτες Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων μόνιμα εγκατεστημένοι στην Επαρχία Πάφου, οι οποίοι είναι Αδειούχοι σύμφωνα με τον Νόμο «Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών». 

Ο Σύνδεσμος έγινε Μέλος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) στις 25/02/1995 όταν και ιδρύθηκε η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Δομή:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΠΑΦΟΥ

Πρόεδρος Άντρος Νικολάου
Αντιπρόεδρος Μάριος Σμίλας
Γραμματέας Αναστάσιος Αναστασίου
Ταμίας Ηρόδοτος Ροδάς
Μέλος Γιώργος Παπαμιχαήλ

Μέλος

Γιάννης Χαραλάμπους

Μέλος

Κωνσταντίνος Γένης

Εκτελεστική Λειτουργός: Φυτούλα Νεοφύτου

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Πάφου έχει σήμερα 120 αδειούχα μέλη.

Σκοποί:
-    Αναβάθμιση και εμπλουτισμός των υπηρεσιών προς τα μέλη του  Συνδέσμου
-    Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση μελών του
-    Προώθηση επίλυσης διαφόρων προβλημάτων της Οικοδομικής Βιομηχανίας

Δραστηριότητες:

Μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος παίρνει μέρος σε αρκετές εκδηλώσεις όπως: σε  Γενικές Συνελεύσεις των Συνδέσμων των υπολοίπων Επαρχιών, στις Παγκύπριες Συνδιασκέψεις που γίνονται κάθε χρόνο από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου κλπ.  

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Πάφου, από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του, με την βοήθεια της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, ασχολείται με διάφορα θέματα όπως: η έλλειψη προσωπικού στην Οικοδομική Βιομηχανία της Επαρχίας Πάφου, η τήρηση του Νόμου «Περί Εγγραφής και Έλεγχου Εργοληπτών», η Ασφάλεια των Εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία κ.α. 

Κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Πάφου βραβεύει του τρεις πρώτους αριστεύσαντες μαθητές του κλάδου Οικοδομών της Τεχνικής Σχολής της Πάφου και Πόλεως Χρυσοχούς, με χρηματικό έπαθλο και πλακέτες.

Γίνονται επίσης κατά καιρούς συναντήσεις και συσκέψεις με διάφορους Επαγγελματικούς Φορείς της Επαρχίας, καθώς και με τους Αρμόδιους Φορείς όπως Υπουργούς, Βουλευτές, Έπαρχο Πάφου, Δήμαρχους, Συντεχνίες, Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Πάφου, Μελετητές κτλ, προς προώθηση της επίλυσης διαφόρων προβλημάτων της Οικοδομικής Βιομηχανίας. 

Κατά καιρούς, ο Σύνδεσμος καταθέτει τις απόψεις του, σχετικά με τα διάφορα προβλήματα της Οικοδομικής Βιομηχανίας, στους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της επαρχίας Πάφου και στις τοπικές ή παγκύπριες εφημερίδες. 

Ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Πάφου, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του για αναβάθμιση των υπηρεσιών του, αλλά και της βελτίωσης της εικόνας του, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και έχει καταφέρει να εκδώσει το περιοδικό του Συνδέσμου με την ονομασία «Οίκο & Δόμηση» το οποίο είναι το πρώτο περιοδικό που εκδίδει Σύνδεσμος Εργοληπτών. Το περιοδικό αυτό περιλαμβάνει ποικίλα άρθρα τα οποία αφορούν γενικά την Οικοδομική Βιομηχανία. Το περιοδικό έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, σε όλους τους άλλους Επαρχιακούς Συνδέσμους, αλλά και σε όλους τους Επαγγελματικούς Φορείς, καθώς και στα Κυβερνητικά Τμήματα, αλλά και σε Συνεργάτες Συναφών Επαγγελμάτων.

Τον Φεβρουάριο του 2006 ο Σύνδεσμος διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, Ημερίδα με τίτλο «Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων» την οποία είχαν παρακολουθήσει όχι μόνο μέλη μας, αλλά και Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες, καθώς και Μηχανικοί από Δήμους της Επαρχίας Πάφου.

Ο Σύνδεσμος μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας του για αναβάθμιση της κατάρτισης, τόσο των ιδίων των μελών του, όσο και του επιστημονικού προσωπικού τους, συνέχισε τη διοργάνωση Επιστημονικών Σεμιναρίων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, διοργανώθηκαν τα πιο κάτω Σεμινάρια, μερικά κάτω από την αιγίδα και την επιχορήγηση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους συμμετοχής των ενδιαφερομένων, τόσο για τα μέλη, όσο και για άλλους ενδιαφερόμενους:

•    Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στον Κατασκευαστικό Τομέα (κατά την εκτέλεση του Έργου)
•    Τιμολόγηση Κατασκευαστικών Έργων
•    Η Σύγχρονη Γραμματέας στην Εργοληπτική Εταιρεία
•    Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων
•    Η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων στη σύγχρονη Εργοληπτική Επιχείρηση
•    Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000
•     «Νέες Συμβάσεις του Δημοσίου»
•    «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις»

Το Δ.Σ του Συνδέσμου, συνεχίζοντας την προσπάθεια του να μελετήσει και να φέρει στην επιφάνεια τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του, όπως επίσης να καθορίσει την μελλοντική προσφορά υπηρεσιών προς τα μέλη του, ανάθεσε στην εταιρεία ΑCΜΑ, τη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των μελών του, με θέμα την «Αγορά Εργασίας». Τα πορίσματα της μελέτης αυτής είχαν βοηθήσει αφάνταστα στην υποστήριξη των θέσεων του Συνδέσμου στις διαβουλεύσεις που είχε με τον Υπουργό Εργασίας για συνέχιση έκδοσης αδειών εργοδότησης ξένου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (έστω και πολύ περιορισμένες).

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία, ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου. Σ’ αυτόν παρευρίσκονται  όλοι οι Βουλευτές  της Επαρχίας Πάφου, οι Δημοτικές και Τοπικές Αρχές, Αντιπρόσωποι από την Ομοσπονδία και τους άλλους Επαρχιακούς Συνδέσμους, καθώς επίσης και πολλοί άλλοι Επίσημοι.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου, θέλοντας να διευρύνει τις δραστηριότητες του και να προσφέρει προς τα Μέλη του, κάτι άλλο εκτός από τη Συνδικαλιστική του δράση, απέκτησε και ποδοσφαιρική ομάδα, με την ονομασία “Ποδοσφαιρική ομάδα Συνδέσμου Εργοληπτών Πάφου”, με πολύ καλά αποτελέσματα, στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα.

Άλλες ενέργειες του Συνδέσμου, είναι η αποστολή ενημερωτικών δελτίων για διάφορα θέματα στα μέλη του με σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος στα κοινά αλλά και την ενημέρωση τους.

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Ελλάδος 30 
Πολυκ. ΕΥΚΛΕΑΣ, 2ος όροφος,
8020 Πάφος
Τηλ.26-934633, φαξ.26-950342
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.