Σύντομο Ιστορικό:

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1982 και η αρχική του ονομασία ήταν Εργοδοτικός Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου και Κύπρου. Στην Γενική Συνέλευση της 19ης Μαίου 2006 με μυστική ψηφοφορία έγινε αλλαγή ονόματος σε Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου και εγκρίθηκε από τον Έφορο Συντεχνιών στις 25 Ιουλίου του 2006. Είναι ο μόνος προσφυγοποιημένος Σύνδεσμος, μέλος της ΟΣΕΟΚ.

Οι ουσιαστικές δραστηριότητες του Συνδέσμου άρχισαν το 1948, όταν μετά από μία εσωτερική κρίση στο Σύνδεσμο βρέθηκαν κάποιοι φιλοπρόοδοι εργολάβοι, οι οποίοι όχι μόνο κράτησαν ζωντανό τον Σύνδεσμο αλλά προσέδωσαν αίγλη και δυναμισμό καταφέρνοντας να εντάξουν σ΄αυτόν όλους τους επαγγελματίες εργολάβους.

Είναι αμέτρητα τα προβλήματα των εργολάβων που βρήκαν λύση μέσω του Συνδέσμου  και πάμπολλες οι καταχτήσεις που έχουν επιτευχθεί, πολλές φορές με σκληρό αγώνα και μέσα σε αντίξοες συνθήκες.

Η δράση του Συνδέσμου χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη ξεκινά το 1948 και φτάνει μέχρι το 1974. Σ΄αυτή την περίοδο οι δραστηριότητες του Συνδέσμου  δεν περιορίστηκαν μόνο σε θέματα που αφορούσαν το επάγγελμα αλλά και σε άλλους τομείς όπως η επιμόρφωση των μελών, καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεων και η συνεργασία με άλλους συναδελφικούς συνδέσμους όπως ήταν τότε ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου με έδρα την Λευκωσία.

Η δεύτερη περίοδος ξεκινά μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Βρίσκει τον Σύνδεσμο στη προσφυγιά  σε μια γιγάντια προσπάθεια επανασύνδεσης και επαναδραστηριοποίησης των μελών του.

Ο Σύνδεσμος αναγεννάται (και εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε μεγάλο βαθμό βοήθησε ο αείμνηστος Γεώργιος Συλικιώτης ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου και γραμματέας μέχρι το 1990) και εκπροσωπώντας  την συντριπτική πλειοψηφία των εκτοπισθέντων εργολάβων, συνέτεινε να μεταφραστεί το καλό όνομα του  πρόσφυγα εργολάβου με εγγύηση για ανάληψη νέων εργασιών.

Ποτέ  ο Σύνδεσμος και τα μέλη του δεν ξέχασαν την σκλαβωμένη γη τους.

Προσωρινή έδρα του Συνδέσμου είναι τα γραφεία του στην  Λάρνακα οδός Καλογραιών αρ. 6, Πολ. ΚΥΠΑ.

 Το παρών Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου:

Πρόεδρος

Μιχάλης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος

Ανδρέας Κασσιανός

Γραμματέας

Δημήτρης Στρούθου

Ταμίας

Κυριάκος Παναγή

Μέλος

Θεόδωρος Αντωνίου

Μέλος

Ανδρέας Φλουρέντζου

Μέλος

Στάυρος Σακκάς

Μέλος

Κυριάκος Χήρας

Μέλος

Ξενής Τουμάζου

Εκτελεστική Λειτουργός:
Θάλεια Κωνσταντίνου

Οι αντιπρόσωποι του Συνδέσμου Αμμοχώστου στη Γραμματεία της ΟΣΕΟΚ για τα έτη 2012-2015 είναι οι κ. Μιχάλης Μιχαήλ και κ. Κυριάκος Παναγή (από τον Ιούνιο του 2014 σε αντικατάσταση του κ. Ανδρέα Μίκαλλου).

Ο κ.Μίκαλλος εξελέγη το 2010 ως ένας εκ των αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών (F.I.E.C.).

Ο Σύνδεσμος έχει 170 μέλη. Μέλη του είναι Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και κάτοχοι Ετήσιας άδειας εργολήπτη σύμφωνα με το Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο.

Οι κυριότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

- Η βελτίωση του επαγγέλματος του εργολάβου
- Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας
- Η προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών
- Η επαγγελματική, κοινωνική ,πολιτιστική και μορφωτική πρόοδος των μελών
- Η διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων
- Η συνεργασία με όλους του Επαρχιακούς Συνδέσμους Εργολάβων
- Η συνεργασία με τα Τεχνικά Γραφεία

Δραστηριότητες του Συνδέσμου:

Παρέχει χρήσιμες συμβουλές και στήριξη στα μέλη του όπως:

* Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ (Μικτή επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου)
* Υπολογισμός των τιμαριθμικών αυξήσεων σε εργατικά και υλικά
* Παροχή βοήθειας ή συμβουλών σε επαγγελματικά θέματα
* Προώθηση προβλημάτων προς επίλυση μέσω της ΟΣΕΟΚ
* Καταβολή προσπάθειας για την πάταξη της παρανομίας και καταγγελεία τυχόν παρανομιών και παρατυπιών σε σχέση με την Οικοδομική Βιομηχανία
* Παροχή βοήθειας και νομικών συμβουλών από τη Νομικό του Συνδέσμου
* Διοργάνωση εκδηλώσεων μεταξύ των μελών του, έτσι ώστε οι εργολάβοι να γνωρίζονται μεταξύ τους
* Διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών στο εξωτερικό
* Διοργάνωση σεμιναρίων
* Ο Σύνδεσμος κάθε χρόνο  δίδει χρηματικό ποσό σε αριστούχο μαθητή της Τεχνικής Σχολής Λάρνακος στον κλάδο των Δομικών

Διεύθυνση:
Οδός Καλογραιών αρ. 6
Πολ. ΚΥΠΑ γραφ.101
6016 Λάρνακα
Τηλ.24-627022
Φαξ 24-658675
Email  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.