Σύντομο Ιστορικό:

Ο Σύνδεσμος ενεγράφη σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Συντεχνιών Νόμου στις 15 Οκτωβρίου 1960. 

Η αρχική του ονομασία ήταν ΣΕΛ – Σύνδεσμος Εργολάβων Λεμεσού, αργότερα μετονομάστηκε σε ΣΕΟΕΛ - Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομικών Επιχειρήσεων Λεμεσού και το 2005 πήρε την παρούσα ονομασία του ως ΣΕΟΛ Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού.

Μερικά από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου ήταν:

Όθων Οικονομίδης
Ττοφής Κοιλανιώτης
Σιλβέστρος Κλεάνθης
Κοιλανιώτης Κλεάνθης
Ηλίας Κουταλιανός
Γιώργος Αθανασίου
Απόστολος Βοσκός    

Έμμισθος Γραμματέας: Χριστοδουλίδης Γιαννάκης

Ο Σύνδεσμος αποτελεί το μοναδικό επαγγελματικό Σύνδεσμο Εργολάβων στην επαρχία της Λεμεσού και είναι ιδρυτικό μέλος της  Ομοσπονδίας  Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. Τα πρώτα γραφεία του Συνδέσμου στεγάζονταν κοντά στη Λαϊκή Αγορά Λεμεσού για αρκετά χρόνια, στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στην οδό Ηπείρου και κατέληξαν στη Γωνία Γλάδστωνος και Μεσολογγίου όπου στεγάζονται μέχρι σήμερα. Πρόσφατα ο Σύνδεσμός αγόρασε οικόπεδο, ετοίμασε αρχιτεκτονικά σχέδια και υπέβαλε αίτηση για πολεοδομική άδεια για να αναγείρει ιδιόκτητα γραφεία.

Σκοπός της ίδρυσης του Συνδέσμου ήταν η βελτίωση του επαγγέλματος, η προβολή του Εργολάβου και του ρόλου του. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εργολάβοι ήταν η έλλειψη μηχανικού εξοπλισμού που τους ανάγκαζε να δουλεύουν σκληρά και να χρειάζονται πιο πολλά εργατικά χέρια. Στα παλιά τα χρόνια οι Κύπριοι Εργολάβοι απασχολούσαν πολλούς Τουρκοκύπριους με τους οποίους διατηρούσαν άριστες σχέσεις. Τα κτήρια που κτίζονταν το τότε καιρό ήταν συνήθως μονοκατοικίες. Τα βασικά δομικά υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν το  πλυθάρι, πέτρα και ξύλινη στέγη με κεραμίδια. Στη συνέχεια  χρησιμοποιήθηκαν τα τούβλα το σίδερο και το σκυρόδεμα. Ο ρόλος του Εργολάβου στην Οικοδομή ήταν καθοριστικός, σπάνια γίνονταν επιβλέψεις από Αρχιτέκτονες/Μηχανικούς. Τις περισσότερες φορές γίνονταν επιβλέψεις μόνο στην πλάκα της οροφής. 

Ιστορικά ο Σύνδεσμος συνέβαλε ώστε να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του εργολάβου οικοδομών και να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο της οικοδομικής βιομηχανίας στην Κύπρο.

Προέδρευσαν:
Όθων Οικονομίδης
Ευαγόρας Κωνσταντίνου
Όμηρος Ιορδάνους  

Πέτρος Ευλογημένος                                                                                            

Το παρών Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζοντας το δρόμο που χάραξαν τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια, θα συνεχίσει  να ενισχύει τις βάσεις για πιο επαγγελματικό και αποδοτικό τρόπο  λειτουργίας.

Σε  συνεργασία και ενεργό συμμετοχή με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την προώθηση των θέσεων και συμφερόντων των Κυπρίων Εργολάβων με αισθητά αποτελέσματα.

Η  ένταξη μας στην Ενωμένη Ευρώπη δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον με πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί, οι έλεγχοι γίνονται συνεχώς πιο αυστηροί και οι απαιτήσεις για την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα  του τελικού προϊόντος που θα παράγουμε συνεχώς αυξάνονται. Καλούμαστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί,  μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης ώστε η Οικοδομική Βιομηχανία στην Κύπρο να καταστεί ανταγωνίσιμη στα διευρυμένα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης.

Η σωστή αντίδραση σ΄αυτές τις νέες συνθήκες είναι η συνεχής ενημέρωση, η διαρκής εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, η οικονομική αξιοπιστία  και η επαγγελματική μας επάρκεια. Αυτοί  θα πρέπει να είναι οι νέοι στόχοι κάθε επαγγελματία Εργολάβου. Μόνο έτσι  θα επιβιώσουμε και θα αναπτυχθούμε στο νέο περιβάλλον.

Δομή:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού για το 2015 – 2018:

Πρόεδρος

Γιάννης Μαρκίδης

Αντιπρόεδρος

Χάρης Ιωάννου

Γραμματέας

Αντωνάκης Χριστοφή

Ταμίας

Δημήτρης Χριστοδούλου

Εισπράκτορας

Πέτρος Λοϊζου

Μέλος

Πέτρος Ευλογημένος

Μέλος

Χριστόδουλος Μαυρομούστακος

Εκτελεστικοί Λειτουργοί:
Νίκη Nικολάου, Χριστιάνα Κάιζερ - Πολιτικός Μηχανικός


Ο ΣΕΟΛ έχει 280 μέλη. Μέλη του Συνδέσμου είναι Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων και κάτοχοι ετήσιας άδειας εργολήπτη οικοδομικών ή/και τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμο.

Οι Εργολήπτες μέλη του Συνδέσμου διατηρούν σε ισχύ κώδικα ηθικής και ποιοτικής κατασκευής.

Οι κυριότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι:

•    Η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών
•    Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας
•    Η προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών
•    Η προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος
•    Η επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και μορφωτική πρόοδος των μελών 
•    Η διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων
•    Η συνεργασία με όλους τους Επαρχιακούς Συνδέσμους Εργοληπτών

Δραστηριότητες:

Η σύναψη συμφωνίας για την κατασκευή οποιασδήποτε οικοδομής, με μέλος του Συνδέσμου μας αποτελεί τη ασφαλέστερη κίνηση για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Ο ΣΕΟΛ παρέχει όλη τη προστατευτική κάλυψη, και καθοδηγεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την αποφυγή αντιπαραθέσεων.

Ο ΣΕΟΛ παρέχει χρήσιμες συμβουλές και στήριξη στα μέλη του, όπως:

•    Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ (Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου)
•    Υπολογισμός των τιμαριθμικών αυξήσεων σε εργατικά και υλικά 
•    Τακτή ενημέρωση για τους δείκτες
•    Ενημέρωση για τις  πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζόμενους  και τις συντεχνίες
•    Απαντήσεις σε οποιεσδήποτε απορίες πάνω σε επαγγελματικά προβλήματα
•    Συμμετέχει ενεργά στο Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.  με δύο μέλη. Ο κ. Πέτρος Ευλογημένος είναι ο Αντιπρόεδρος και μέλος της Γραμματείας της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και ο κ. Χάρης Ιωάννου είναι μέλος τους Κεντρικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
•    Προωθεί προβλήματα προς επίλυση στην Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
•    Συμμετέχει στην Επαρχιακή Συμβουλευτική Επιτροπή Ασφάλειας με το Σύμβουλο κ. Βάσο Βασιλείου
•    Συμμετέχει στο Ταμείο Προνοίας των εργατοϋπαλλήλων με το Γραμματέα  κ. Γιάννη Μαρκίδη
•    Συμμετέχει στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ.Χάρη Ιωάννου και τον ταμία κ.Μάριο Νεοφύτου 
•    Καταβάλει άοκνες προσπάθειες ώστε να ενημερώσει τα μέλη του για νέους κανονισμούς και για τις προδιαγραφές που αποτελούν μια μεγάλη κατάκτηση του επαγγέλματος μας στη πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
•    Προσπαθεί να εντοπίσει και να καταγγείλει παρανομίες και παρατυπίες σε σχέση με την Οικοδομική Βιομηχανία 
•    Προστατεύει τους εργολάβους από την δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων σε είδη της οικοδομικής βιομηχανίας, (τούβλα, έτοιμο σκυρόδεμα, σκύρα κ.λ.π)
•    Διοργανώνει εκδηλώσεις μεταξύ των μελών του ώστε οι εργολάβοι να γνωρίζονται μεταξύ τους και να αναπτύσσεται ο αλληλοσεβασμός.

Σεμινάρια και Διαλέξεις
Διοργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις για πληροφόρηση και επαγγελματική ανέλιξη των εργοληπτών.

Αιμοδοσίες
Στα πλαίσια της προσπάθειας του Συνδέσμου μας για κοινωνική προσφορά οργανώνεται κάθε χρόνο η καθιερωμένη ετήσια αιμοδοσία. Η Αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας-Διαφωτίσεως Λεμεσού, και έχει πλήρη επιτυχία δεδομένου ότι η προσέλευση είναι αθρόα. Συνολικά τα τελευταία χρόνια 150 άτομα κάθε χρόνο μέλη και φίλοι του Συνδέσμου δίνουν αίμα.

Βραβεία
Ο Σύνδεσμος μας βραβεύει στις καθιερωμένες ετήσιες εκδηλώσεις αποφοίτησης της Β΄Τεχνικής Σχολής, τους αριστούχους μαθητές στο κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής. Τα βραβεία αυτά δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον του Συνδέσμου για την Τεχνική Εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και παιδαγωγικό κίνητρο για ευγενή άμιλλα μεταξύ των μαθητών.

Ετήσιοι Χοροί 

Ο ΣΕΟΛ διοργανώνει κάθε χρόνο τον ετήσιο χορό με μεγάλη επιτυχία με σκοπό τη συνεύρεση των μελών μας και τη σύσφιξη των σχέσεών τους, τη διασκέδαση και την οικονομική στήριξη του Συνδέσμου.

Διεύθυνση:
Στύγος 45, Αγία Φύλα, 3117, Λεμεσός


Τηλ:             25352586      
Φάξ:             25340708      
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.