Προφίλ

 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), η οποία αποτελεί σήμερα το μοναδικό αναγνωρισμένο - από το κράτος, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς - εκπρόσωπο των εργοληπτών στον κατασκευαστικό τομέα, εργάζεται για την προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων των 1000 περίπου μελών που ανήκουν στους Συνδέσμους της σε μια αγορά όπου σήμερα υπάρχουν 3000 περίπου εγγεγραμμένοι, εν ενεργεία, εργολήπτες. Παράλληλα, σήμερα που ο Κύπριος Εργολήπτης, καθόλου τυχαία, είναι περιζήτητος στον αραβικό κόσμο, στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεχόμενος συνεχείς προτάσεις για ανάληψη μεγάλων ιδιωτικών και δημόσιων έργων η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ εργάζεται για να του παρέχει όλα τα εχέγγυα να ανταποκριθεί επιτυχώς στη νέα αυτή πρόκληση.

 

Όραμα της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ είναι ο εμβολιασμός και η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας η οποία θα δημιουργήσει το νέο Κύπριο οργανωμένο επαγγελματία εργολήπτη, της Ενωμένης Ευρώπης, που θα έχει ως αρχές και στόχους του την υψηλή ποιότητα των έργων, την τήρηση της νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων, την δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος με συνθήκες ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους, τη συνεχή εκπαίδευση, ενημέρωση και απόκτηση γνώσεων γύρω από τον κλάδο του και όχι μόνο, τη συνεχή διαμόρφωση επαγγελματικής και κοινωνικής συνείδησης, την απόκτηση μιας δυναμικής κοινωνικής ταυτότητας του Κύπριου οργανωμένου επαγγελματία εργολήπτη και τέλος την ανάδειξη της Ομοσπονδίας ως ένα από τους ισχυρότερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς του τόπου.

 

Η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ ασχολείται εντατικά και σοβαρά με τα προβλήματα που ταλανίζουν την Οικοδομική Βιομηχανία. Ορισμένα από αυτά είναι:

- η παράνομη απασχόληση

- η μη καθολική εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων - η διεύρυνση των υπεργολαβιών

- η Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο των εργοταξίων - ο νόμος περί εγγραφής και ελέγχου Εργοληπτών

- η Ασφάλιση έναντι ευθύνης εργοδότη

- η εφαρμογή Συμβολαίων για έργα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

- κριτής διαφορών

- εργοδότηση αλλοδαπών

 

Η Ομοσπονδία, με επίπονη προσπάθεια, συλλογικότητα, ενότητα και αγώνα, στοχεύει σε ένα σωστά οργανωμένο και σωστά ελεγχόμενο εργολήπτη που να διασφαλίζει την ποιότητα του έργου και συνάμα την προστασία του κοινού.